Řazení pole jsem tu již zmiňoval. Drobnou úpravou můžete quicksort funkci upravit, aby nepracovala jen s polem čísel, ale třeba s polem polí a řadit jen podle některých jeho prvků. A nebo se mrkněte, zda se vám nebude hodit BIS_fnc_sortBy BI do svého seznamu funkcí zařadila hodně variabilní funkci BIS_fnc_sortBy, jejíž autorem by dle popisku v helpu měl být Jiri Wainar. Funkce přijímá za parametr pole o pěti parametrech. Prvním je pole, které se má řadit. Druhým jsou speciální parametry, které můžeme potřebovat do funkce předat (pak jsou dostupné jako _input0,_input1,…). Často půjde o prázdné pole. Třetí parametr je algoritmus (funkce), pode kterého bude funkce prvky řadit (výchozí je {_x}). Čtvrtý parametr je textový řetězec, který popisuje, zda se prvky řadí[…]

  Základní příkazy Pole se tvoří velmi snadno. Všechny objekty, co jsou zapsány mezi hranatými závorkami jsou součástí pole. _pole = [jirka, honza, marek, tonda]; K jednotlivým prvkům pole se přistupuje za pomoci příkaz select, jehož druhý parametr udává index prvku. Ty jsou v poli číslovány od nuly. Tudíž pokud chceme vytáhnout třetí parametr: _unit = _pole select 2; Do pole často vkládáme prvky protože s nimi chceme nějak pracovat. Nejčastěji se používá v kombinaci s příkazem forEach. Ten spouští předanou funkci a v každém průchodu do ní postupně vkládá jeden prvek pole za druhým jako parametr _x. {_x setDammage 0} forEach _pole; Neméně často potřebujeme vědět velikost pole. Příkaz count, který toho v enginu zvládá opravdu hodně, nám velikost[…]