Základní příkazy Pole se tvoří velmi snadno. Všechny objekty, co jsou zapsány mezihranatými závorkami jsou součástí pole. _pole = [jirka, honza, marek, tonda]; K jednotlivým prvkům pole se přistupuje za pomoci příkazselect, jehož druhý parametr udává index prvku. Ty jsouv poli číslovány od nuly. Tudíž pokud chceme vytáhnout třetíparametr: _unit = _pole select 2; Do pole často vkládáme prvky protože s nimi chceme nějak pracovat.Nejčastěji se používá v kombinaci s příkazem forEach.Ten spouští předanou funkci a v každém průchodu do ní postupně vkládájeden prvek pole za druhým jako parametr _x. {_x setDammage 0} forEach _pole; Neméně často potřebujeme vědět velikost pole. Příkaz count, kterýtoho v enginu zvládá opravdu hodně, nám velikost vrátí. _pocet_prvku = count _pole; Pro manipulaci s[…]

Může se vám stát, že budete chtít ovlivnit průběh mise nějakou klávesou. Například přidáte možnost rozhodovat mezi několika možnosti a nebude vám vyhovovat klasické akční menu nebo budete chtít při přehrávání videa uprostřed mise dát možnost stisknout klávesu „S“ a tím video přeskočit. Jak na to? Základem jsou dva příkazy findDisplay a displayAddEventHandler. S těmito příkazy můžete navěsit vlastní detekci stisknuté klávesy velmi snadno: _keyDownEHId = (findDisplay 46) displayAddEventHandler [“KeyDown”, “hint str _this;”]; Příkaz nastaví pro „primary display“ (což je display s id 46) handler na událost keydown. Od teď tedy bude při každém stisku klávesy hra vypisovat co bylo stisknuto. FindDisplay ale nefunguje na dedikovaném serveru, takže je nutné tuto detekci pro server vyjmout či ošetřit (ve skutečnosti vrátí displayNull). waituntil {!(IsNull (findDisplay 46))}; Druhý parametrem displayAddEventHandler[…]