Před týdnem vyšla ArmA 2 a každý si jistě všiml, že jsou v ní nové obrazové efekty. O některých z nich na které můžete narazit a které můžete použít by vás chtěl seznámit v následujících několika řádcích a příkladech. Úvod V tomto článku předpokládám alespoň základní znalosti práce s příkazy v ArmA či OFP, jejich vytváření a volání. Použitá syntaxe bude odpovídat sqf skriptům. Příkazy Při práci s obrazovými efekty vystačíme se třemi novými příkazy. Jde o ppEffectAdjust, ppEffectEnable a ppEffectCommit. První příkaz ppEffectAdjust je v podstatě nejdůležitější, protože slouží k vybrání a nastavení parametrů daného efektu. Následující příkaz ppEffectEnable povoluje či zakazuje patřičný efekt a příkaz ppEffectCommit udává v jaké době se má přechod do výsledného efektu provést. Pro[…]