Následující kód vytvoří jednoduchý spínač, který na pozici určenou prvním parametrem vytvoří spínač, jenž za sekundu zlikviduje všechny jednotky patřící straně nastavené v druhém parametru. Nepovinný třetí parametr určuje velikost oblasti. Výchozí je, jak je vidět 300 metrů.