Již od svého vydání Flashpoint (i ArmA) podporují možnost lokalizovat obsah mise do více jazykových verzí. Někteří již možná zaregistrovali, že existuje jakýsi soubor stringtable.csv, ale to není vše. Následující článek vás provede celým procesem tvorby vícejazyčného obsahu. DEFINICE Jak bylo zmíněno, tak vše se víceméně točí hlavně kolem souboru stringtable.csv, ale je na místě uvést, že více jazykových verzí se vytváří i za pomoci využití dalších souborů a to briefing.html a overview.html. Každý hráč má totiž ve svém configu nastavený používaný jazyk a při spuštění mise je to on, který hra jako první vyhledává. Defaultně tak hra hledá soubory briefing.nazev_jazyka.html a overview.nazev_jazyka.html (např. briefing.czech.html). Pokud je hra nenalezne, pak se teprve podívá přímo na soubor briefing.html (respektive overview.html). Ve[…]