Pokud chcete svému vojákovi na rameno umístit jmenovku s aktuálním jménem hráče, pak díky novince, se kterou přišel update 2.12 (vydaný 28.2.2023) tak můžete díky faktu, že jako texturu lze nově použít přímo text. Příklad:

player setObjectTexture [1, format["#(rgb,512,512,3)text(0.2,0, ""PuristaSemibold"", 0.4, ""#bbbbbb00"", ""#4B5320"", %1)", name player]];

Syntaxe pro vytvoření textové textury, jak ji uvádí BI Wiki, je:

#(rgb, width, height, 3)text(valign, halign, "FontName", fontSize, backgroundColor, textColor, "text")

Nevýhoda uvedeného je v tom, že po sundání uniformy a nasazení jmenovka zmizí. To lze pořešit jedině uložením přes setVariable při inicializaci textury a následné znovunačtení při oblečení díky obsluze event handleru “Take”.

private _texture = format["#(rgb,512,512,3)text(0.2,0, ""PuristaSemibold"", 0.4, ""#bbbbbb00"", ""#4B5320"", %1)", name player];
player setObjectTextureGlobal [1, _texture];
uniformContainer player setVariable ["jmenovka", _texture, true];
player addEventHandler ["Take", {
	(getObjectTextures player + [uniformContainer player getVariable "jmenovka"])
	params ["_texUniform", "_texInsignia", "_texCustom"];
	if (isNil "_texCustom") exitWith {};
	if (_texUniform == _texCustom) exitWith {};
	player setObjectTextureGlobal [1, _texCustom];
	false
}];