Vytvoření privátní hodnoty a její dostupnosti (closure) demonstrují následující příklady. V prvním případě v rámci “procedury” vyvolané spawn vytvoříme privátní proměnnou “_a”, která je dostupná i v samotných vnitřně vyvolaných funkcích. [] spawn { private _a = 0; [] call { systemchat format[“%1”,_a]; // “0” }; }; Oproti tomu druhý příkaz ukazuje, že privátní hodnota vytvořená ve funkci je pak následně ve vnitřně “spawnuté” proceduře nedostupná. [] call { private _a = 0; [] spawn { systemchat format[“%1”,_a]; // “any” }; };