DLC Marksmen přinesl nový herní systém End Game s Revive systémem a dynamickými skupinami. Jak je zapnout ve vlastní misi? Revive systém Aktivuje se poměrně jednoduše. Stačí pár úprav či doplnění souboru description.ext respawnTemplates[] = {“Revive”}; //možné přidat “MenuPosition”,”Spectator” respawn = 3; //nebo BASE respawnDelay = 25; respawnOnStart = -1; reviveDelay = 5; reviveForceRespawnDelay = 3; reviveBleedOutDelay = 120; Pokud ale chcete, aby některý z vojáků byl vyjmut z možnosti oživení, pak mu stačí upravit proměnnou BIS_revive_di­sableRevive _unit setVariable [“BIS_revive_disableRevive”, true, true]; znovu zapnout jde změnou na false: _unit setVariable [“BIS_revive_disableRevive”, false, true]; Dynamické skupiny Pro zprovoznění se na serveru (initServer.sqf) spustí „inicializace“ [“Initialize”] call BIS_fnc_dynamicGroups; Každému hráči se pak zavoláním v initPlayerLo­cal.sqf přidá možnost využívat dynamických skupin. [“InitializePlayer”, [player]] call BIS_fnc_dynamicGroups;[…]