Jednoduchá krátká funkce, která po zavolaní a předání dvou parametrů (dělo či minomet a pozice) vystřelí dostupnou munici “tiše” na tuto pozici (zjištěnou přímo či například přes getPos, getMarkerPos,…). Podmínkou je, že první předaný objekt musí být “herně” funkční (mít střelce, munici a být ve správném dostřelu).

celo_fnc_fire_artillery_gun_to_target = {
params ["_gun","_target_position"];
_gun doArtilleryFire[_target_position,(getArtilleryAmmo [_gun])#0,1];
};

Příklad volání:

[gun1,[2123.07,2465.83,0]] call celo_fnc_fire_artillery_gun_to_target;