První úkol

Následující kód obsahuje problém, který nemusí být na první pohled
jasný. Odhalte ho a navrhněte řešení.

a = true;
if (a == true) then {
   hint "a je true";
} else {
   hint "a neni true";
};

Druhý úkol

Zadefinujeme dvě funkce, kdy jedna volá v cyklu druhou a hlavní
následně zavoláme. Odhalte chybu a navrhněte řešení.

my_fnc_a = {
   _id = _this;
   // ... nejake prikazy
};

my_fnc_main = {
   for "_id" from 1 to 10 do {
   // ... nejake prikazy
      _back = 1 call my_fnc_a;
   };
};

0 call my_fnc_main;

Třetí úkol

Projděte si tyto tři příkazy a uveďte, co bude na konci v proměnné
„a“ po provedení skriptu.

a = [1];
b = [a,2];
(b select 0) set [0,3];