Vytvoření privátní hodnoty a její dostupnosti (closure) demonstrují následující příklady.

V prvním případě v rámci “procedury” vyvolané spawn vytvoříme privátní proměnnou “_a”, která je dostupná i v samotných vnitřně vyvolaných funkcích.

[] spawn {
  private _a = 0;
  [] call {
    systemchat format["%1",_a]; // "0"
  };
};

Oproti tomu druhý příkaz ukazuje, že privátní hodnota vytvořená ve funkci je pak následně ve vnitřně “spawnuté” proceduře nedostupná.

[] call {
  private _a = 0;
  [] spawn {
    systemchat format["%1",_a]; // "any"
  };
};