Kratší skript, který po svém zavolání za pomoci funkce BIS_fnc_moduleCAS vyvolá útok na předanou pozici. Povinná je právě jen pozice jako první parametr. Další lze zadat a tím upravit letoun (výchozí je “B_Plane_CAS_01_F”), typ použité munice (výchozí je 2, což znamená “Guns & Missiles) a úhel, ze kterého útok přijde (výchozí je 200).

celo_proc_cas_attack = {	
	params ["_x","_y","_z",["_vehicle","B_Plane_CAS_01_F"],["_type",2],["_dir",200]];
	private ["_logic"];
	_logic = "Logic" createVehicleLocal [_x,_y,0];
	_logic setVariable ["vehicle",_vehicle]; //"B_Plane_CAS_01_F","B_Plane_Fighter_01_Stealth_F",...
	_logic setVariable ["type",_type]; //0 = Guns, 1 = Missiles, 2 = Guns & Missiles, 3 = Bomb
	_logic setDir _dir;
	[_logic,nil,true] call BIS_fnc_moduleCAS;
	deleteVehicle _logic;
};

Příklady volání:

(getpos target) spawn celo_proc_cas_attack;
(getpos target)+[nil,2,100] spawn celo_proc_cas_attack;
(getpos target)+["B_Plane_Fighter_01_Stealth_F",3] spawn celo_proc_cas_attack;
(getpos target)+[nil,3,200] spawn celo_proc_cas_attack;
Arma 3 CAS script